НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

Важни съобщения

НББАЗ възобновява обичайния ритъм на работа

01-06-2020

Считано от 01.06.2020 г.

Достъпът на служителите, клиентите и други външни лица до помещенията и работните места в офиса на НББАЗ, находящ се в гр. София, ул. Граф Игнатиев“ № 2 етаж 2, се възобновява напълно. Служителите на Бюрото ще спазват работното си време и ще изпълняват трудовите си задължения както преди обявяване на извънредното положение, а именно от 9.00 ч. до 17.30 ч., при спазване на следните противоепидемични мерки в работните помещения:

а) дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 от Заповедта на Министъра на здравеопазването;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 от Заповедта на Министъра на здравеопазването и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м;

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.)

С използването на сайта вие приемате, че можем да използваме "бисквитки". Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК