Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

Цел и функции

    

    Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи - НББАЗ

    • Организира, администрира и контролира изготвянето и отпечатването на международни сертификати за автомобилна застраховка, наричани „Зелена карта“, както и гранична застраховка. 

    • Сключва споразумения с национални застрахователни бюра, компенсационни органи и гаранционни фондове на държави членки във връзка с функционирането на застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. 

    • Обработва щети на пострадали лица за причинените им на територията на Република България вреди от моторни превозни средства, които обичайно се намират на територията на държава членка или трета държава. 

    • Съдейства за изплащането в срок от членове на Бюрото на дължими обезщетения за причинените вреди в чужбина. 

    • Изплаща обезщетения като Компенсационен орган в случаите, предвидени в Кодекса за застраховането и Устава на НББАЗ.

English

Адрес:
1000 София,
ул.„Граф Игнатиев“ 2, ет.2
Tелефон:
(02) 981 11 03
Факс:
(02) 981 10 73
Ел. поща:
ins@nbbaz.bg

Помощни страници

© НББАЗ 2015. Всички права запазени

Дизайн и развитие „Би Ес Ейч“