НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

При пътно-транспортно произшествие в България

По вина на автомобил с регистрационен номер от държава членка на ЕИП, Швейцария, Сърбия или Андора:

 • повикайте пътна полиция
 • вземете протокол за ПТП
 • отбележете си датата на ПТП
 • регистрационния номер на виновния автомобил
 • марка и модел на виновния автомобил
 • номера на застраховката „Гражданска отговорност” и държавата, от която е издадена. При възможност изискайте копие от същата или името на застрахователя

В случай, че имате информация за името на застрахователя на виновния автомобил, потърсете неговия кореспондент за България. Ако намерите номиниран кореспондент, обърнете се към него. Обадете се на най-близкия клон на компанията-кореспондент.

Ако не намерите кореспондент на застрахователя на виновния автомобил, обърнете се към Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи.

По вина на автомобил с регистрационен номер от трета държава, членка на системата "Зелена карта":

 • повикайте пътна полиция
 • вземете протокол за ПТП
 • отбележете си датата на ПТП
 • регистрационния номер на виновния автомобил
 • марка и модел на виновния автомобил
 • номера на застраховката „Зелена карта” и държавата, от която е издадена. При възможност изискайте копие от същата или името на застрахователя

В случай, че имате информация за името на застрахователя на виновния автомобил, потърсете неговия кореспондент за България. Ако намерите информация за негов номиниран кореспондент, обърнете се към него. Обадете се в най-близкия клон на компанията кореспондент.

Ако не откриете информация за кореспондента на застрахователя на виновния автомобил, обърнете се към Национално бюро на българските автомобилни застрахователи.

В случай, че виновният автомобил е застрахован с Гранична застраховка, издадена от държава членка на ЕС, следвайте същите указания. Ако Граничната застраховка е издадена от българска застрахователна компания, обърнете се към най-близкия офис.

По вина на незастрахован автомобил с чужд регистрационен номер:

 • повикайте пътна полиция
 • вземете протокол за ПТП
 • отбележете си датата на ПТП
 • регистрационния номер на виновния автомобил
 • марка и модел на виновния автомобил

Ако виновният автомобил е с регистрационен номер от държава от ЕИП, Швейцария, Андора  и Сърбия - обърнете се към НББАЗ.

Ако виновният автомобил е с регистрационен номер от трета държава - обърнете се към Гаранционния фонд.

По вина на автомобил с български регистрационен номер

 • повикайте пътна полиция
 • вземете протокол за ПТП
 • отбележете си датата на ПТП
 • регистрационния номер на виновния автомобил
 • марка и модел на виновния автомобил 
 • номера на застраховката „Гражданска отговорност”. При възможност изискайте копие от същата или името на застрахователя.

В случай, че имате информация за името на застрахователя на виновния автомобил, потърсете най-близкия му клон и предявете към него претенцията си.

Ако сте от държава от ЕИО и се приберете в държавата на местоживеенето си, потърсете представителя за уреждане на претенции на българската застрахователна компания на виновния водач в държавата на регистрация на МПС-то.

Ако не можете да идентифицирате застрахователя на виновния водач – обърнете се към НББАЗ за допълнително разследване.

Някои основни моменти:

Лимити на отговорност за Република България, считано от 01.01.2016 г.

За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;

За вреди на имущество (вещи) – 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

Покритие

Застрахователят по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата вреди вследствие на притежаването или използването на моторно превозно средство, включително:

 • Неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт;
 • Вредите, причинени на чуждо имущество;
 • Пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;
 • Разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по гореизброените случаи, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.

Обезщетението не може да надхвърля горепосочените лимити на отговорност.

Случаи с влекач и ремарке

 • Вреди, нанесени от ремарке, което е свързано с моторно превозно средство и е функционално зависимо от моторното превозно средство по време на движение и/или когато то се е откачило по време на движение, се покриват от застрахователя по задължителната застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и ползването на влекача.
 • Вреди, нанесени от ремарке, което не е свързано с моторно превозно средство и не е функционално зависимо от моторно превозно средство, не е било в движение, както и при самозадвижване, се покриват от застрахователя по задължителната застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и ползването на ремаркето.

С използването на сайта вие приемате, че можем да използваме "бисквитки". Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК