НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

Четвърта моторна директива

Четвърта моторна директива

С оглед на облекчаване и опростяване на процедурата за пострадали при ПТП по време на пътуване в чужбина в Държавите членки на ЕИП, Швейцария и Андора са въведени нови правила за уреждане на претенциите на пострадалите. Те дават възможност същите да предявяват своите претенции в държавата на местоживеене след завръщането им, чрез представителите за уреждане на щети на чуждите застрахователни компании.

Така, ако пострадате при ПТП в държава от ЕИП, Швейцария или Андора и се завърнете в България, можете да предявите претенцията си към представителя за България на застрахователя на виновното МПС от чуждата държава. Този представител ще обработи щетата и ще заплати обезщетение от името на чуждата компания и съгласно законодателството на държавата, където е станало ПТП-то. Същото правило важи и за пострадалите при ПТП в България граждани на ЕИП, Швейцария и Андора.

Информационни центрове

Във всяка държава от ЕИП, Швейцария или Андора съществува Информационен център, който е задължен да осигурява информация за представителите за уреждане на щети посочени от застрахователните компании за съответната държава. Друга функция на Информационните центрове е да отговарят на запитванията за застрахователя на виновното МПС.

Информационният център на Република България е в структурата на Гаранционния фонд.

Представители за уреждане на претенции

Всяка застрахователна компания, която издава задължителна застраховка „Гражданска отговорност” е длъжна да назначи свой представител във всяка държава от ЕИП, Швейцария или Андора. Същото трябва да направят и чуждите застрахователни компании за България.
Основната функция на представителите е да обработят и уредят щетата в рамките на три месеца. Ако в този период пострадалият не получи разумен отговор на претенцията си той може да я предяви пред Компенсационния орган.

Компенсационен орган

Четвърта Моторна Директива определя дейността на Компенсационния орган, който съгласно Кодекса за застраховането за територията на Република България се изпълнява от НББАЗ, считано от 01.01.2007 г. 

Бюрото функционира, като Компенсационен орган, когато:

  • застрахователният договор на виновния водач е сключен със застраховател, установен в държава членка, различна от Р. България;
  • застрахованото моторно превозно средство на виновния водач обичайно се намира в държава членка, различна от Р. България и
  • застрахователното събитие е настъпило извън Р. България в държава членка или на територията на трета държава по време на пътуване между териториите на две държави членки.

Бюрото в качеството си на Компенсационен орган заплаща обезщетение на увредено лице, пребиваващо в Р. България, когато:

  • застрахователят на виновния водач или неговият представител за уреждане на претенции в Р. България не е изпълнил задълженията си в срок от три месеца;
  • застрахователят на виновния водач не е назначил представител за уреждане на претенции в Р. България;
  • не е възможно да се определи моторното превозно средство, което е причинило застрахователното събитие в държава членка, различна от Р. България;
  • в двумесечен срок от настъпването на застрахователното събитие в държава членка, различна от Р. България, не може да се определи застрахователят на виновния водач.

С използването на сайта вие приемате, че можем да използваме "бисквитки". Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК