НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

Нормативна уредба

 1. НАРЕДБА № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства

 2. Наредба за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерство на Вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд

 3. НАРЕДБА № 24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства

 4. КОДЕКС за застраховането - в сила от 1.01.2016

 5. КОДЕКС за застраховането - в сила до 31.12.2015

 6. Вътрешни правила на съвета на бюрата

 7. ДИРЕКТИВА 2009/103/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16.09.2009 относно застраховката "Гражданска отговорност" при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка

 8. ДИРЕКТИВА 2005/14/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11.05.2005 за изменение на Директиви 72/166/ЕИО, 84/5/ЕИО, 88/357/ЕИО и 90/232/ЕИО на Съвета и Директива 2000/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на застраховка „Гражданска отговорност“ относно използването на моторни превозни средства

 9. ТРЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 14.05.1990 за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно застраховките „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства (90/232/EИО)

 10. ВТОРА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 30.12.1983 относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани със застраховките гражданска отговорност при използването на моторни превозни средства (МПС) (84/5/EИО)

 11. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 24 април 1972 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за прилагане на задължението за сключване на такава застраховка (72/166/EИО)

 12. Двустранен констативен протокол за ПТП (образец)

 13. Правила на НББАЗ във връзка с процедурата по мониторинг, наложен от Съвета на Бюрата

С използването на сайта вие приемате, че можем да използваме "бисквитки". Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК