НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

Завеждане на претенция за обезщетение

Моля, попълнете формата. Всички полета, отбелязани със * са задължителни.

Данни за увреденото моторно превозно средство

Данни за водача на увреденото моторното превозно средство

Данни за виновното моторно превозно средство

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Допускат се файлове във формат .pdf, .jpg, .png и размер до 2MB.
Банкова сметка
Оригинален документ от компетентните органи
Протокол за ПТП
Друго

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО СЪБИТИЕ

 

Декларирам, че съм съгласен данните, които доброволно предоставям на Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи” във връзка с настоящата щета и които са лични по смисъла на чл.2 от Закона за защита на личните данни, да се обработват от Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи”. Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по Чл. 313 от НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни (GDPR), който е в сила от 25.05.2018 г., предоставената от Вас информация ще бъде използвана само за целите на обработване и уреждане на застрахователни претенции, предявени пред НББАЗ, по отношение на горецитираното ПТП.

С използването на сайта вие приемате, че можем да използваме "бисквитки". Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК